Fognail ® MP

Hyökkäys & Rajoitus

   

Fognail-sarja MP  ®Mallisuojatun erikoiskierteen ansiosta kiinnittyy tiukasti eri materiaaleihin ™ !

TEKNINEN KUVAUS

Materiaali: Liitin ja palloventtiili kromattua
messinkiä, muut osat ruostu-
matonta terästä.
Length: 52 cm
Paino: 1,1 kg
Max. työpaine: 20 bar
Vedenkulutus: 70 l/min 60 mvp paineella.
_________________
Nr:
_______________________
Tuote:
022 Fognail Hyökkäys MP
033 Fognail Rajoitus MP

 

 


   
Perusvarustus useimpiin tilanteisiin,
sisältäen:

1 x Fognail Hyökkäys
2 x Fognail Rajoitus
1 x Fognail-vasara
1 x Fognail-jakoliitin
1 x Fognail-kantolaukku

Paino: 9 kg
___________________________________________

Nr: Tuote:
001 Fognail-sarja MP 

  

     

Fognail-letkukassi

 

Jakoliitin

  

 

 3 kpl 10 m + 1 kpl

 20 m x 38 mm syöttöletku
___________________________________________

Nr: Tuote:
005 Fognail-letkukass

 

 

 


   
 

Paino: 2 kg
___________________________________________
Nr: Tuote:
055 Jakoliitin
   

Fognail-vasara

   


Säädettävällä varmistushihnalla kiinnitys
ranteeseen.

Paino: 2,7 kg
___________________________________________
Nr: Tuote:
SWE 044 Vasara

 

   

 

Sammutustekniikka hienolla vesisumulla

 

Nopea sammutus

 

Lisääntynyt turvallisuus

Palo saadaan entistä nopeammin hallintaan käyttämällä samanaikaisesti useampaa kuin yhtä sumusuihkuputkea. Ovia tai ikkunoita ei tarvitse avata eikä kattoon tarvitse tehdä reikää, jolloin vältetään paloa kiihdyttävän lisähapen saanti. Sammutus on nopea hienojakoisen sumun kohdistuessa kuumimpaan palopesäkkeeseen. Hienojakoisten pisaroiden ansiosta miltei kaikki vesi höyrystyy.
Mitä enemmän vettä höyrystyy, sitä nopeammin ja
tehokkaammin palo sammuu.

 

Em. sammutustekniikkaa käytettäessä vältetään lisähapen saanti, jolloin lieskahdusriski on pieni.
Jos rakennuksessa tapahtuu räjähdys tai lieskahdus,
henkilövahinkovaara on pieni, sillä sammuttajalla on aina seinä tai katto itsensä ja palopesäkkeen välissä. Savusukellus ei ole koskaan riskitöntä. Savusukellustarpeen vähentyessä poistuvat
vaaratekijät samassa suhteessa.

 

Vähemmän vesivahinkoja

Kun vesi suihkutetaan palon kuumimpaan kohtaan hienojakoisena sumuna, miltei kaikki vesi höyrystyy.
Sumusuihkuputken vedenkulutus on vain 70 l/min 60 mVp:a paineella.Nopea sammutus vähäisen vedenkulutuksen myötä vähentää vesivahinkoja huomattavasti.

     

Fognail Hyökkäys MP

 

Fognail Rajoitus MPFognail Hyökkäys, suihkun heittopituus on 8 m.
Filmi
 

Fognail Rajoitus, suihkukuvion koko on 5x2 m.
Filmi   


 

Palo avoullakolla.

Kun palo ei ole murtanut kattoa

 • Lyö sumusuihkuputket Fognail Rajoitus palon kuumimpaan kohtaan 6-7 m välein 1,5 m katonharjasta.
 • Sumusuihkuputkien ollessa paikoillaan ja suihkuttaessa vettä on vedensyöttöä jakoliittimeltä tai palopumpulta ohjaavan henkilön tarkkailtava rakennuksesta tulevan savun laatua.
 • Savun ollessa mustaa tai kellertävää sumusuihkuputket pidetään auki.
 • Savun muuttuessa valkoiseksi sumusuihkuputket käännetään kiinni.
 • Värimuutokseen menee yleensä 15-20 s Sumusuihkuputket suljetaan sitten 1-2 min ajaksi, pidetään auki 10-12 s ja suljetaan jälleen 1-2 minuutiksi.
 • Em. intervallisammutusta jatketaan savusukeltajien rakennuksen sisäpuolelta suorittamaan jälkisammutukseen asti.
 

Kun palo on murtanut katon. • Tee ullakolle rajoituslinja muodostamalla tiheä sumuverho sumusuihkuputkilla Fognail Hyökkäys ja Rajoitus kuvan osoittamalla tavalla.
 • Kastele katto ja kattotuolit rajoituslinjan takaa. Rajoituslinjan taakse voi vaihtoehtoisesti muodostaa ylipaineen.
 • Jos katossa on useampi kuin yksi kerros, pura 1 m kaistale vesikattoa harjalta räystääseen molemmin puolin rajoituslinjan kohdalle ja valele ko. alue vedellä.
 • Varmistaaksemme, että rajoituslinja pitää, suihkuputket on pidettävä auki, kunnes olemme varmoja, että palo on taantunut. Tällöin syntyy vesivahinkoja rajoituslinjan alapuolelle.

 


Palo rakennetulla ullakolla

Kun palo ei ole murtanut kattoa.
 • Rakennetulla ullakolla olevan palon sammutus vaatii pääsyn kaikkiin palo-osastoihin.
 • Lyö ylin sumusuihkuputki 1 m päähän katonharjasta.
 • Lyö seuraava sumusuihkuputki ikkunan yläreunan korkeudelle ja kolmas räystäskourun yläpuolelle, 1 m etäisyydelle kourusta.
 • Katonharjan ja räystään viereisiin pienempiin palo-osastoihin riittää 5-8 sekunnin yhtämittainen suihkutus, jonka jälkeen sumusuihkuputket käännetään kiinni 1-2 minuutin ajaksi.
 • Jatka em. intervallisammutusta ja tarkkaile savun laatua.

 Sammutus päädyistä

 • Sammutus voi tapahtua myös talon päädyistä. sumusuihkuputket Fognail Hyökkäys ullakkotiloihin ja tavanomainen sumusuihkuputki (esim. Fogfighter) huonetiloihin.
 

 

Sumusuihkuputkien haaroitus jakoliittimin.


Tasakatto

 •  Haaroitus tehdään katolle.
 

Satulakatto

 • 1- ja 2-kerroksiset rakennukset: Haaroitus tehdään maatasoon (yhden letkupituuden yltäessä katolla olevaan sumusuihkuputkeen).
 • Yli 2-kerroksiset rakennukset: Haaroitus tehdään katolle. Kiinnitä jakoliitin huolellisesti.

HUOM.!  Puhdista sumusuihkuputken suodatin jokaisen käytön jälkeen!
 


Kun palon sammuttaminen katolta käsin on vaarallista.

 


 • Poraa räystääseen reikä ja suuntaa siitä sumusuihkuputki Fognail Hyökkäys paloa kohti.
 • Paloa voidaan sammuttaa myös rakennuksen päädyistä edellisen sivun esimerkin mukaiseesti.

 

 

Väliseinä-, välipohja- ja alapohjapalo.

 

 • Lyö sumusuihkuputki läpi useasta kohdasta, koska pintojen eristyskerrokset vaikeuttavat sammutusta.
 • Tee vain lyhyitä 3-4 s suihkutuksia/ hyökkäyspiste.

 

Monikerroksisen katon palo.

 

 • Paloa sammutetaan sekä ylhäältä että alhaalta, jolloin päästään kattorakenteen kaikkiin palotiloihin.
 • Pienten palo-osastojen inttervallisammutuksessa riittää 3-4 s suihkutus.
 

Lisääntynyt turvallisuus.

 

 • Erilaisten paineastioiden ja hitsauslaitteiden käytön lisääntyminen sekä kotona että korjaamoilla lisää myös savusukelluksessa esiintyviä vaaratekijöitä.
 • Sumusuihkuputkien käyttö sammutuksessa vähentää mahdollisten räjähdysten aiheuttamaa henkilövahinkovaaraa.
 • Vedentuloa ohjataan jakoliittimeltä tai palopumpulta.