Dimspik LT  ®

Attack & Begränsning

   

Dimspiks-set LT  ®Har en mönsterskyddad specialgänga™ för att sitta fast i alla material! 

TEKNISK BESKRIVNING

Material: Klokoppling och kulventil i mässing i övrigt är strålröret i rostfritt stål.
Längd: 52 CM
Vikt: 1,2 kg
Max. arbetstryck: 20 bar
Vattenförbrukning: 70 l/min vid 6 bar i munstycket
_________________
Best.nr:
_______________________
Artikel:
SWE 022 Dimspik Attack LT
SWE 033 Dimspik Begränsning LT

 

 


  
Grundutrustning för de flesta insatstillfällen bestående av:
1 x Dimspik Attack
2 x Dimspik Begränsning
1 x Dimspikshammare
1 x Dimspiksgrenrör
1 x Väskhölster

Vikt: 9 kg
___________________________________________

Best.nr: Artikel:
SWE 001 Dimspiks-set LT

  

     

Slangväska LT

 

Grenrör

  

 

 3 st 10m,  1" eller 38mm slang

 1 st 20m, 38mm eller 43mm matarslang
___________________________________________

Best.nr: Artikel:
SWE 005 Slangväska LT

 

 

 


   
 

Vikt: 2 kg
___________________________________________
Best.nr: Artikel:
SWE 055 Grenrör
   

Dimspikshammare

   


Med säkerhetsrem och plastring att dra fast mot
handleden

Vikt: 2,7 kg
___________________________________________
Best.nr: Artikel:
SWE 044 Hammare

 

   

 

Släckteknik med fin vattendimma

 

Snabbare släckning

 

Ökad säkerhet

Med denna släckteknik kan man snabbt sätta in flera  Dimspikar och därmed snabbare få elden under
kontroll. Då man inte öppnar dörrar och fönster eller gör håltagning på taket, får man inte någon oönskad syretillförsel, som ökar brandens intensitet.
Släckningen blir snabb tack vare att den finfördelade dimman kommer in i den hetaste delen av branden. De finfördelade dropparna gör att nästan allt vatten förångas. Ju mer vatten som förångas - desto snabbare och effektivare släckning som slutresultat.
Den höga förångningen gör att samtidig invändig brandbekämpning görs med försiktighet.

 

Då det inte blir något extra syretillskott genom denna släckteknik, är risken liten för övertändning.
Om det ändå blir en övertändning eller explosion i byggnaden, minskar risken för personskada, då man alltid har en vägg eller ett tak mellan sig och branden.

 

Mindre vattenskador

Då vattenbegjutningen sker i den hetaste delen av branden i form av finfördelad vattendimma, blir slutresultatet att nästan allt vatten förångas. Varje  Dimspik förbrukar endast 70 l/min vid 6 bar. Den snabba släckningen i kombination med låg vattenförbrukning gör att vattenskadorna reduceras väsentligt.

     

Dimspik Attack

 

Dimspik BegränsningDimspik Attack LT har en kastlängd på 8 m
Se film
 

Dimspik Begränsning har en dimboll på 5x2 m
Se film   


 

Brand på öppen vind

När branden inte har brutit igenom taket

 • Slå in Dimspik Begränsning där branden är som intensivast, med 6-7 m avstånd och 1,5 m från nocken.
 • När strålrören är inslagna och lämnar dimma, måste den som har fått till uppgift att styra vattengivningen från grenrör eller motorspruta vara uppmärksam på rökens utseende som lämnar huset.
 • Är den svart eller gulaktig skall strålrören vara öppna.
 • När röken börjar bli vit, är det tid att stänga strålrören.
 • I regel tar det 15-20 sek. Stäng då strålrören under 1-2 min. För att därefter öppna dem under 10-12 sek. Stäng nu Dimspikarna igen under 1-2 min.
 • Fortsätt därefter med denna intervallsläckning tills rökdykarna gör invändig eftersläckning.
 

När branden har brutit igenom taket • Gör en begränsningslinje på den öppna vinden genom att göra en tät dimridå med Dimspik Attack och Dimspik Begränsning, enl ovan.
 • Fukta tak och takstolar bak begränsningslinjen. Ev. kan man också sätta in övertryck bak begränsningslinjen.
 • Har taket mer än ett skikt, avlägsnas 1 m av yttertaket från nocken och ned till takfoten, på bägge sidor om taket, där begränsningslinjen skall göras. Denna gata vattenbegjuts utifrån.
 • Branden får inte passera begränsningslinjen, därför skall strålrören vara öppna ända tills branden har avtagit. I detta fallet blir det vattenskador under begränsningslinjen.

 


Brand på inredd vind

När branden inte har brutit igenom taket
 • För att släcka en brand på en inredd vind, måste man komma in i alla brandceller.
 • Översta Dimspik Begränsning slås in 1 meter från taknocken.
 • Nästa Dimspik slås in i höjd med ovankant på fönstret och sista 1 meter från takrännan
 • Brandcellerna vid taknocken och vid takfoten är mindre utrymmen, därför skall srålrören endast vara öppna 5-8 sek. och stängda i 1-2 min.
 • Fortsätt med denna intervallsläckning. Var uppmärksam på rökens utseende.

  Brandbekämpning från gavlarna

 • Brandbekämpningen kan också ske från gavlarna på huset.  Då används Dimspik Attack i de dolda utrymmena och t.ex. Fogfighter på den inredda delen.
 

 

Förgrening med Dimspikens grenrör


Platt tak

 •  Förgrening sker på taket.
 

Sadeltak

 • Vid 1-2 våningshus bör förgreningen ske på marken (När man når upp till Dimspiken med en smalslangslängd).
 • Vid 3-våningshus och högre sker förgreningen på taket. Grenröret fastgöres ordentligt

OBS!!! Rengör Dimspikens filter efter varje användning!
 


Vid risk med bekämpning av branden uppe på taket

 


 • För in Dimspik Attack nere vid takfoten och rikta den upp mot branden.
 • Man kan också bekämpa branden från gavlarna av byggnaden enl. tidigare exempel.

 

 

Bränder i mellanväggar och trossbottnar

 

 • Här gör man många angreppshål. Därför att det är svårt att komma
  åt branden på grund av isoleringen i dessa utrymmen.
 • Gör endast en kortare duschning på 3-4 sek i varje angreppshål.

 

Vid brand i flerskiktstak

 

 • Branden bekämpas både uppifrån och under-ifrån. Därigenom kan man nå in i alla brand-utrymmen i takkonstruktionen.
 • I de små brandcellerna endast 3-4 sek vatten-begjutning vid intervallsläckningen.
 

Ökad säkerhet

 

 • Med ökad användning av olika sorters tryckkärl och svetsutrustningar i verkstäder och bostä-der, ökar risken vid rökdykning.
 • Görs släckinsatsen med hjälp av Dimspiken, minskar risken för personskador vid eventuella explosioner.
 • Vattengivningen styrs från grenrör eller motor-spruta.