Swedfog Förlängn.rör LT ® ™

 

SWEDFOG Förlängningsrör LT är ett specialstrålrör för bekämpning av bilbränder. Genom strålrörets utformning kommer man lätt åt branden överallt på bilen som brinner. 

Strålröret lämnar en mycket fin dimma och dimbild. Strålröret kan öppnas intill en fastklämd person utan att denne skadas av vattentrycket. 

Vid bekämpning av en brand utifrån en byggnad, slår man strålröret genom ett fönster med påslagen dimma och riktar strålröret upp mot taket.

 

TEKNISK BESKRIVNING

Material: Klokoppling och kulventil är i mässing, i övrigt är strålröret i rostfritt stål.
Längd: 1,4 m
Vikt: 2 kg
Max. arbetstryck: 20 bar
Vattenförbrukning: 80 l/min vid 8 bar i munstycket

______________________________________________  

Best.nr: Artikel:
SWE 076 Swedfog Förlängningsrör LT
 
 

 

 

 

 

Lans LT

Swedfog Förlängningsrör LT har dimboll på 3x4 m

Se film