Swedfog Förlängn.rör HT®™ 

 
 
  

SWEDFOG Förlängningsrör HT är ett specialstrålrör för bekämpning av bilbränder. Genom strålrörets utformning kommer man lätt åt branden överallt på bilen som brinner. På grund av det högre trycket, lämnar strålröret mer vatten och en mycket fin dimma och dimbild. Strålröret kan öppnas intill en fastklämd person utan att denne skadas av det högre trycket. 

Vid bekämpning av en brand utifrån en byggnad, slår man strålröret genom ett fönster med påslagen dimma och riktar strålröret upp mot taket.

 

TEKNISK BESKRIVNING

Material: Snap-titekoppling. rostfri 68 bars kulventil, i övrigt är strålröret i rostfritt stål.
Längd: 1,4 m
Vikt: 2,5 kg
Pumptryck: 40 bar ger 22 bar vid munstycket och 130 l/min.

______________________________________________

Best.nr: Artikel:
SWE 166 Swedfog Förlängningsrör HT

 

 

 

 

Lans HT

Swedfog Förlängningsrör HT har dimboll på 3x6 m

Se film