Swedspear LT.    
 

Swedspear LT har en stor dimbild på 11-12 m och lämnar 100 l/min vid 7 bar vid munstycket.

Därför är detta ett mycket effektivt dimstrålrör

vid vindsbränder.

På strålröret sitter en stoppring för att underlätta vridning av strålröret.

Idealinslagningen på en vind är 2–2,5 m från

nocken. Men man kan även slå in strålröret längre ned på taket, på grund av den stora räckvidden det har.

Swedspear skall sättas in med hjälp av borrmaskin eller pikyxa.

 

 

Brandsläckning med Swedspear:

 

1.   Slå in Swedspear genom vindstaket.

2.   Öppna strålröret och vrid det lite till

höger och vänster tills röken får en

ljusare färg, c:a  15-30 sek.

3.   Stäng det därefter i 1½ min.

4.   Öppna det igen under 10-15 sek.

Var uppmärksam på rökens utseende!

Har den blivit vit, har det mesta av

branden släckts.

5.   Nu bör rökdykarna gå in och släcka 

resterande brand.

 

 

 

TEKNISK BESKRIVNING

Material:                       Klokoppling i mässing

                                      i övrigt är strålröret i

                                      rostfritt stål

Totallängd:                   71 cm

Rördiameter:                21,3 mm

Vikt:                              1,7 kg

Vattenförbrukning:       100 l/ 7 bar vid 

                                      munstycket

 

 

Best.nr:                         Artikel:

SWE081                         Swedspear LT