Swedspear HT

   
 

Swedspear HT har en mycket stor dimbild på 15-16 m och lämnar 115 l/min vid 40 bar vid pumpen. Därför är detta ett mycket effektivt dimstrålrör på vindsbränder.

På  strålröret sitter en stoppring för att underlätta vid vridning av strålröret.

Idealinslagningen på en vind är 2–2,5 m från nocken.

Men man kan även slå in strålröret längre ned på taket, på grund av den stora räckvidden det har.
Swedspear skall sättas in med hjälp av borr
maskin eller pikyxa.

 

 

Brandsläckning med Swedspear:

 

1.  Slå in Swedspear genom vinds-taket.

2.  Öppna strålröret och vrid det lite till höger och vänster tills röken har fått en ljusare färg, c:a 15-30 sek. Har röken

fått en ljusare färg har den blandats med vattenånga.

3.   Stäng det därefter i 1½ min, för att inte få några vattenskador.

4.   Öppna det igen under 10-15 sek.

Var uppmärksam på rökens utseende!

                     Har den blivit vit, är det mycket
                     vattenånga
i röken och det mesta av branden är släckt.

              5.  Nu bör rökdykarna gå in och släcka resterande brand.

 

 

Pumptryck:                             40 bar

Munstyckstryck vid

80 m ¾” högtrycksslang:    24 bar

Vattenförbrukning:              115 l/min

 

TEKNISK BESKRIVNING

Material:                   Snaptitekoppling, rostfri 68 bars kulventil,

                                      i övrigt är strålröret i rostfritt stål.

Totallängd:               71 cm

Rördiameter:            21,3 mm

Vikt:                           2,2 kg

_________________________________________________

Best.nr:                      Artikel

SWE183                Swedspear HT