Nebel Bilder on Waterfog:s Produkter

 

Swedspear LD

Pump pressure:           10 bar

Mundstuck pressure:    7 bar

Wasserverbrauch:       100 l/min

 

Strålröret kan vridas,

för att släcka på större område

 Swedspear HD

Pump pressure:           40 bar

Mundstuck pressure:   23 bar

Wasserverbrauch:       110 l/min

 

Strålröret kan vridas

för att släcka på större område

 

 


          


  

 Swedfog Weitwinkel LD

Pump pressure:            10 bar
Mundstuck pressure:     7 bar
Wasserverbrauch:        72 l/min
                               


Swedfog Weitwinkel HD

Pump pressure:               40 bar
Mundstuck pressure:      31 bar

Wasserverbrauch:         80 l/min

 

                 
Swedfog Attacke LD

Pump pressure:            10 bar

Mundstuck pressure:      7 bar

Wasserverbrauch:        72 l/min

   
 

Swedfog Attacke HD

Pump pressure:            40 bar

Mundstuck pressure:    31 bar

Wasserverbrauch:        80 l/min

   
 

Swedfog Verlängerungs-

rohr LD
 

Pump pressure:            10 bar

Mundstuck pressure:      7 bar

Wasserverbrauch:        80 l/min

Dimboll på 4 x 3 m

   

                            


Swedfog Verlängerungs-

rohr HD
  

Pump pressure:            40 bar

Mundstuck pressure:    22 bar

Wasserverbrauch:        120 l/min

 Dimboll på 6 x 4 m

   

                           
 
Swedfog Combi HT
 

Pump pressure:            40 bar

Mundstuck pressure:    22 bar

Wasserverbrauch:        120 l/min

   
 
Swedfog AIR Attacke LD
  

Pump pressure:            10 bar

Mundstuck pressure:      8 bar

Wasserverbrauch:        80 l/min

   

Swedfog AIR Weitwinkel LD
  

Pump pressure:            10 bar

Mundstuck pressure:      8 bar

Wasserverbrauch:        80 l/min

Dimboll på 7 x 4 m